Шумский Игорь Васильевич

Юридические услуги, адвокат в Запорожье

  
  

Новости, события и прочие интересные публикации

Четверг, 08 июня 2017 18:19

У вас проводять обшук в квартирі або будинку в Запоріжжі, обшук проводять на вашому підприємстві або в офісі в Запоріжжі? Не знаєте, що робити та як себе поводити?

Оцените материал
(13 голосов)

Чинний Кримінальний процесуальний Кодекс України (далі – КПК України) передбачає таку слідчу дію, як обшук. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведення обшуку можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, як того вимагає ч. 2 ст. 234 КПК України. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На практиці є випадки, коли проникнення до житла або іншого володіння на підставі однієї ухвали відбувається декілька разів. Наприклад, коли проводиться обшук у великому приміщенні та його проведення може тривати декілька діб. У такому випадку особа, яка проводить обшук здійснює заходи щодо опечатування приміщення та передачі його під охорону правоохоронним органам. Зазначену дію мотивують тим, що проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається. Але, відповідно до ч. 4 ст. 223 КПК України слідчі дії можуть проводитись у нічний час, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного. Отже, зазначена норма встановлює, що проведення обшуку можливо провести у нічний час при наявності вказаних підстав. З цього слідує, якщо особа, яка проводить обшук, покинула місце його проведення, то для подальшого продовження зазначеної слідчої дії, вона повинна звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням на отримання дозволу на проведення такого обшуку.

Як вище зазначено, обшук повинен проводитись на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України така ухвала повинна містити наступні відомості:

- строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

- прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

- положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

- житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

- особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

- речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Перед проведенням обшуку прокурор або слідчий, повинен пред’явити ухвалу слідчого судді та надати копію ухвали особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі.

Стаття 236 Кримінального поцесуального кодексу України регламентує порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.

1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Після отримання копії такої ухвали слід її уважно вивчити та встановити наступні відомості:

Встановити особу, якій надано дозвіл на проведення обшуку.

Часто на практиці обшук проводиться не особою, яка звернулась з клопотанням про проведення обшуку, а іншою особою. Правоохоронці мотивують це тим, що досудове розслідування за кримінальним провадженням здійснює призначена група слідчих, а слідчий або прокурор, котрим безпосередньо надано право на проведення обшуку, знаходиться на проведенні іншої слідчої дії. Але, це є порушенням вимог ч. 2 ст. 234 КПК України, оскільки обшук проводиться виключно в рамках ухвали слідчого судді. В таких випадках слід вимагати від особи, яка не зазначена в ухвалі слідчого судді, постанову про призначення слідчої групи, у якій безпосередньо зазначено слідчого або прокурора, який планує провести обшук. У разі відсутності такої постанови слідча дія є незаконною, та усі відомості, встановлені таким обшуком, не можуть бути доказами за кримінальним провадженням, оскільки вони отримані всупереч вимогам КПК України. Також на практиці трапляються випадки, коли досудове розслідування по кримінальному провадженню, в рамках якого проводиться обшук, здійснюється слідчим одноособово, але проведення обшуку здійснює інший слідчий. В такому разі повинно бути наявне доручення на проведення такої слідчої дії.

Перевірити яке житло чи інше володіння особи може бути піддане обшуку.

Під час вивчення ухвали слідчого судді за необхідне звернути увагу на адресу проведення обшуку. В ухвалі слідчого судді повинно бути зазначено в якій частині житла чи іншого володіння особи надано дозвіл на проведення обшуку. Найчастіше слідчі судді в ухвалі вказують наступне: «дозволити слідчому А. провести обшук у приміщенні за адресою:___, яке належать на праві власності Б., лише в частині, що використовується В.». Таким чином слідчий суддя обмежує особу, котра проводить обшук, в території його проведення. Тобто, обшук повинен проводитись лише в тій частині приміщення, на котре наданий дозвіл.

Встановити які саме речі та документи планується відшукати та вилучити.

Слідчі судді повинні зазначити, які речі та документи планується відшукати. Тобто, виходячи з специфіки кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на відшукання та вилучення конкретних речей та документи, які мають значення щодо розгляду кримінального провадження. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Слід звернути увагу на те, що слідчому або прокурору надається право на тимчасове вилучення речей та документів, які не зазначені в ухвалі слідчого судді. Але слідчий повинен зробити опис таких речей та документів, та зазначити, що вони тимчасово вилучаються та, у строк 48 годин з моменту їх вилучення, слідчий або прокурор повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Після вивчання ухвали слідчого судді на дозвіл про проведення обшуку необхідне:

Встановити наявність понятих.

Відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Зазначена норма встановлює, що поняті повинні бути присутні при проведені такої слідчої дії, як обшук. Але на практиці виникають такі випадки, коли слідчий, або прокурор залучають до проведення обшуку понятих лише на ту частину часу, коли слідчий чи прокурор пред’являє ухвалу про проведення обшуку та під час вручення копії такої ухвали. Після чого понятих відпускають, та повертають їх для підписання протоколу обшуку. Але, з огляду на вимоги п. 2 ч. 7 ст. 223 КПК України зазначені дії є незаконними, оскільки поняті обов’язково повинні бути присутні під час обшуку з самого початку та до завершення обшуку.

Навіщо потрібні відомості про особу понятих? При проведенні обшуку обов'язкова присутність не менше двох незацікавлених понятих (ст. 223, 236 КПК). Роль понятих полягає у спостереженні за діями особи, яка проводить обшук. А своїми підписами у протоколі обшуку поняті підтверджують, що відомості відображені у протоколі мали місце насправді. І надалі ці люди можуть бути викликані до суду для підтвердження обставин проведення обшуку. Якщо поняті не пред'являють документи, що засвідчують їх особу, повідомте про це слідчого, уповноваженого на проведення обшуку, і письмово вимагайте заміни понятих. Адже якщо поняті хочуть залишитися для вас інкогніто, ви не можете бути впевнені в тому, що відомості про понятих, занесені до протоколу обшуку, та їх свідчення є достовірними.

Що робити якщо слідчий прийшов разом зі «своїми» понятими? На практиці співробітники правоохоронних органів часто приходять уже зі «своїми» понятими. Такими «своїми» понятими можуть бути, наприклад, студенти, які знаходяться на практиці в тому або іншому відділенні поліції, але не є співробітниками поліції. Або інші особи, які з будь-яких причин залежать від працівників поліції. Не можуть бути понятими: потерпілий, родичі підозрюваного, обвинувачуваного і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, зацікавлені в результатах кримінального провадження (ч. 7 ст. 223 КПК). Якщо ви вважаєте, що слідчий прийшов зі «своїми» понятими, ви можете заявити про ваше недовір'я понятим і наявність підстав, які дають вам привід уважати таких понятих зацікавленими в результатах обшуку. Наприклад, підставою для недовір'я понятим може бути сам факт того, що поняті прийшли разом із слідчим, а не були запрошені окремо із числа випадкових людей, що проходили повз або перебували в будівлі, де розташоване підприємство. А також зажадати заміни понятих. Якщо вимогу про заміну понятих не задовольнять, то ваша заява про недовіру до понятих і необхідність їх заміни все одно повинна бути занесена до протоколу обшуку (ч. 8 ст. 236 КПК).

Викликати захисника.

Перед початком обшуку треба заявити клопотання слідчому або прокурору про намір скористатися правовою допомогою. Відповідно до ст. 59 Конституції України кожна особа має право на правову допомогу та кожна особа є вільною у виборі захисника своїх прав. Але ч. 1 ст. 236 КПК України не встановлює обов’язок прокурора або слідчого забезпечити присутність захисника, а тільки надає право на запрошення. З огляду зазначених норм слід зробити висновок, що слідчий або прокурор за власною ініціативою не може перешкоджати реалізації прав на захист.

Викликати власника або володаря житла чи іншого володіння особи.

Вимагати від слідчого або прокурора вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України це є обов’язок слідчого або прокурора.

Чого при обшуку робити не слід? Під час обшуку не слід:

1) давати будь-які письмові або усні пояснення з питань, що не стосуються безпосередньо предмета обшуку. Якщо слідчий заявляє про необхідність отримати у вас пояснення (письмові або усні) про взаємовідносини з тією або іншою людиною, то давати такі пояснення в ході обшуку не слід. Якщо слідчому необхідно вас допитати, нехай викликає офіційно і виписує повістку. У цьому випадку ви зможете підготуватися до допиту і давати пояснення спокійно та у присутності адвоката, а не у стресовом стані в ході проведення обшуку і без адвоката;

2) перешкоджати слідчому або прокуророві, уповноваженому судом, у проведенні обшуку. Наприклад, слідчий хоче обшукати замкнуту кімнату і вимагає її відкрити або дати йому ключ від кімнати. Але ви відмовляєтесь відкрити кімнату або намагається не пустити до неї слідчого. Звичайно, ці дії не принесуть бажаного результату. Двері в закриту кімнату будуть відкриті, а особа, яка перешкоджала проведенню обшуку, може бути притягнута до кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає такі покарання: або штраф від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн.), або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Як діяти при проведенні обшуку? Просто недопустити візитерів до проведення обшуку у вас, скоріше за все, не вийде. Закриті двері будуть зламані, а фізичний опір придушений. Адже слідчий або прокурор бере із собою оперативних співробітників не тільки як помічників при проведенні обшуку, а ще й на той випадок, якщо знадобиться фізичний вплив. Ваші словесні заперечення також не матимуть впливу. Вам скажуть, що коли ви із чимось не згодні – скаржіться. Проте ви можете захищати себе і своє житло (підприємство), якщо діятимете грамотно.

Зокрема, при проведенні обшуку необхідно:

1) подати слідчому або прокуророві, який проводить обшук, письмові клопотання стосовно: проведення обшуку у присутності вашого адвоката (якщо такий у вас є); фіксації обшуку технічними засобами (наприклад, знімати все, що відбувається, на відео). Перший примірник клопотання потрібно передати слідчому або прокуророві, який проводить обшук, і наполягти на тому, щоб на другому примірнику цього клопотання слідчий або прокурор розписався в його отриманні, зазначивши дату та час отримання, своє прізвище, ініціали і посаду. Примірник клопотання, що залишився у вас, буде доказом того, що при проведенні обшуку ви наполягали на участі адвоката та/або на фіксації обшуку технічними засобами;

2) зажадати: пред'явлення понятими документів, що засвідчують їх особу, і записати прізвище, ім'я і по батькові кожного понятого, дані пред'явленого вам документа, відомості про місце проживання; заміни понятих, якщо вони відмовляються пред'явити вам документи, що засвідчують їх особу, або якщо ви вважаєте, що слідчий прийшов зі «своїми» понятими;

3) фіксувати письмово всі допущені, на ваш погляд, порушення при проведенні обшуку. Обшук – досить тривала процедура. Тому не варто покладатися на свою пам'ять. Якщо ви бачите порушення – відразу записуйте їх. Потім усі ці порушення ви зможете внести до протоколу обшуку;

4) зажадати щоб поняті були присутні при всіх діях, що проводяться слідчим;

5) періодично нагадувати понятим про необхідність ретельно спостерігати за діями слідчого або прокурора при обшуку. Це варто робити, тому що люди можуть відвернутися, втомитися;

6) вимагати, щоб кожний із слідчих проводив обшук виключно у присутності двох понятих (якщо проводити обшук уповноважені два і більше слідчих або прокурорів, які діють кожний окремо). Наприклад, один слідчий обшукує стіл і тумбочку в одному кутку кабінету, а другий – шафу в іншому. Двоє присутніх понятих просто не в змозі одночасно обидва спостерігати за діями обох слідчих. Тому, якщо ці двоє понятих спостерігають за діями одного із слідчих, вимагайте запросити ще двох понятих, які спостерігатимуть за діями другого слідчого. Адже за діями особи, яка проводить обшук, повинні спостерігати не менше двох понятих;

7) зазначити у протоколі обшуку всі порушення, допущені, на вашу думку, при проведенні обшуку.

Як оформляються результати обшуку? Результати обшуку оформляються протоколом (ст. 104 КПК). Якщо проведення обшуку фіксувалося технічними засобами, це повинне бути відображене у протоколі. У протоколі обшуку має бути зазначено:

- місце і час проведення обшуку;

- П. І. Б. і посада слідчого або прокурора, який проводив обшук;

- П. І. Б., дати народження і місця проживання всіх осіб, присутніх при проведенні обшуку;

- інформація про те, що особи, які брали участь в обшуку, були заздалегідь сповіщені про застосування технічних засобів фіксації, технічні характеристики засобів фіксації та носіїв інформації, що застосовувалися при проведенні обшуку, про умови і порядок використання таких засобів;

- послідовність дій при проведенні обшуку, тобто чітке викладення того, як саме проводився обшук; отримані в результаті обшуку відомості, важливі для кримінального провадження, у тому числі виявлені та/або надані речі й документи, наприклад перелік документів фінансово-господарської діяльності та комп'ютерна техніка; вилучені речі й документи і спосіб їх ідентифікації. Якщо в результаті обшуку вилучаються документи або майно, наполягайте на тому, щоб кожний вилучений документ або річ чітко фіксувалися.

Наприклад, одне з найбільш поширених фомулювань при вилученні документів на підприємстві таке: «Документи фінансово-господарської діяльності, договори, накладні, податкові накладні, акти приймання виконаних робіт та інші документи за 2013–2014 роки» (роки можуть бути іншими). Слідчий і прокурор, як правило, не хочуть возитися й описувати кожний документ, що вилучається ними, якщо обсяг документів великий, оскільки це довго і морочливо. Але підприємству необхідно, щоб кожний вилучений документ був чітко зазначений. Адже надалі підприємство зіткнеться з проблемою повернути свої документи або підтвердити податковій інспекції неможливість надати той або інший документ. І якщо кожний вилучений документ був чітко зафіксований, ви зможете як зажадати повернення всіх своїх документів, так і довести податківцям, що документи фінансово-господарської діяльності та податкового обліку вами велися, але були вилучені в ході обшуку; спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу. Наприклад, протокол обшуку може бути прочитаний вголос усім учасникам обшуку або наданий для ознайомлення та особистого прочитання кожним учасником; зауваження і доповнення учасників до письмового протоколу.

Якщо у вас є зауваження або доповнення до протоколу обшуку, обов'язково внесіть їх до тексту протоколу. Адже усні зауваження юридичної сили не мають. Протокол підписується всіма, хто брав участь у проведенні обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів і речей (за наявності) вручається керівникові підприємства або іншому уповноваженому представникові підприємства.

Якщо у вас проводять обшук на підприємстві в Запоріжжі, обшук в офісі, обшук в магазині, обшук в житлі, обшук в квартирі, обшук в будинку в Запоріжжі, не чекайте на порушення ваших прав та негайно телефонуйте адвокату у м. Запоріжжі Шумському Ігорю Васильовичу. Доступні ціни на юридичні послуги у Запоріжжі. Якісне представлення інтересів клієнтів. Попередня юридична консультація безкоштовна.

Прочитано 159 раз

Оставить комментарий

Популярные материалы

Счётчики посещений

Украина онлайн ukraina.net.ua - каталог сайтов Украины Запорожье. Городской портал.

Адвокат в Запорожье, юрист в Запорожье, адвокат Шумский Игорь Васильевич, адвокат по семейным делам, юридическая консультация Запорожье, Рада адвокатов Запорожской области, адвокат по ДТП в Запорожье, взыскание алиментов и долгов, выселение, расторжение брака, лишение родительских прав, наследственные, земельные, банковские споры, адвокат по уголовным делам в Запорожье, адвокат по административным делам, заявление (формуляр) в Европейский суд по правам человека, подготовка исков, апелляций, кассаций

 

г. Запорожье, пр. Моторостроителей, д. 54 (за магазином «Ришелье»)
Пн.-Сб. с 10-00 до 17-00
Предварительная запись обязательна
Тел. моб.: +38 (093) 361 19 78
Тел. моб.: +38 (099) 964 81 78
Почта: igorshumskiy2601@gmail.com

 

Copyright © 2017. Все права защищены. При копировании материалов с этого сайта, прямая и активная ссылка на сайт shumskiy.com.ua обязательна.