Новости, материалы, практика

Позовними вимогами немайнового характеру є вимоги які не підлягають вартісній оцінці

Частиною 2 статті 133 ЦПК України визначено, що розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Частиною першою статті 3 Закону України «Про судовий збір» визначено, що судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України; за видачу судами документів; у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом.

При цьому ст. 4 Закону України «Про судовий збір» визначено ставки такого збору для позовних заяв майнового та немайнового характеру та інших документів.

Водночас чинне законодавство не містить тлумачення визначень «вимога майнового» та «вимога немайнового» характеру. Однак ВССУ у постанові Пленуму від 17.10.2014 № 10 «Про застосування законодавства про судові витрати у цивільних справах» роз’яснив, що до позовних заяв немайнового характеру відносяться вимоги, які не підлягають вартісній оцінці (наприклад, якщо позовну заяву про визнання договору (правочину) недійсним подано без вимоги застосування наслідків, передбачених статтею 216 ЦК).

У даній справі особа звернулась до суду із позовом до установи банку про розірвання банківського поточного рахунку, захист ділової репутації та відшкодування моральної шкоди, в якому просив розірвати договір банківського поточного рахунку, визнати дії відповідача незаконними щодо розкриття банківської таємниці перед третіми особами, визнати дії відповідача незаконними про передачу матеріалів банківської справи до колекторських фірм в односторонньому порядку, визнати дії відповідача неправомірними щодо розповсюдження недостовірної інформації та такими, що порушують немайнове право позивача на недоторканість ділової репутації, визнати право на відшкодування моральної шкоди щодо проведення конвертації валют відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», стягнути з відповідача на його користь моральну шкоду у розмірі 50 000 грн.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково.

На таке рішення позивачем подано апеляційну скаргу, яку судом апеляційної інстанції залишено без руху оскільки на думку суду скаржником судовий збір було сплачено не у повному обсязі.

Таке рішення апеляційного суду стало предметом розгляду Касаційного цивільного суду за касаційною скаргою позивача у якій він зауважив, що він не заявляв вимог про застосування наслідків розірвання договору банківського поточного рахунку, а тому відсутні підстави вважати, що вказана вимога є майновою.

Переглядаючи вказану справу КЦС (№ 363/1741/16-ц) погодився із доводами скаржника та вказав, що У постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» роз'яснено, що судові витрати - передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв'язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати - це витрати держави, які вона несе у зв'язку з вирішенням конкретної справи.

Європейський суд з прав людини зауважив, що «сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету» («Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland), № 28249/95, ЄСПЛ, від 19 червня 2001 року).

До позовних заяв немайнового характеру відносяться вимоги, які не підлягають вартісній оцінці (наприклад, якщо позовну заяву про визнання договору (правочину) недійсним подано без вимоги застосування наслідків, передбачених статтею 216 ЦК України). За подання до суду таких заяв сплачується судовий збір згідно з підпунктом 2 пункту 1 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір».

Суд апеляційної інстанції не звернув уваги на те, що позивач звернувся до суду з позовною вимогою про розірвання договору банківського поточного рахунку, яка не підлягає вартісній оцінці, а отже відноситься до вимог немайнового характеру.

Водночас крім того, суд апеляційної інстанції не врахував вимоги статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів».

Так, у статті 5 Закону України «Про судовий збір» визначено перелік пільг щодо сплати судового збору, проте системний і комплексний аналіз зазначеного Закону і статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» дає правові підстави зробити висновок, що сама по собі відсутність такої категорії осіб у переліку осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору, не може безумовно означати те, що споживачі такої пільги не мають, оскільки така пільга встановлена спеціальним законом, який гарантує реалізацію та захист прав споживачів.

За основу приймається те, що стаття 5 Закону України «Про судовий збір» не містить вичерпного переліку осіб, яким надано пільги щодо сплати судового збору, як і не містить позиції про те, що пільги надаються лише за пред'явлення позову. Спеціальний закон, звільнивши споживачів від сплати судового збору за подання позову зазначив, що вони звільняються з метою захисту своїх порушених прав (стаття 22 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав.

 

Услуги адвоката по ст. 130 КУпАП, семейным, гражданским, жилищным и ДТП спорам.

+38 099 964 81 78

Адвокат Запорожье, Адвокат Вольнянск, Адвокат Мелитополь, Адвокат Орехов, Адвокат Токмак, Адвокат Бердянск, Адвокат Пологи, Адвокат по расторжению брака, адвокат по алиментам, адвокат по разделу имущества, адвокат по выселению

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УСПЕШНО ЗАВЕРШЁННЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТИВНО ОБЖАЛОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ПОВТОРНО, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ
© 2016 - 2019 Адвокат Шумский Игорь Васильевич. Телефон: +38 099 964 81 78. E-mail: igorshumskiy2601@gmail.com.