Новости, материалы, практика

Міжповірочний інтервал вимірювача вмісту алкоголю Drager Alcotest 6810 складає 6 місяців

У справі № 520/5569/18 Апеляційний суд Одеської області не погодився з позицією місцевого суду щодо обґрунтованості міжповірочного інтервалу газоаналізатору «Alcotest 6810» терміном в 1 рік, з посиланням на Наказ Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. №1747 тому, що його окремі положення суперечать нормативно-правовому акту вищої сили – Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Наказом МВС України від 01.03.2010 р. №33 затверджено перелік спеціальних технічних засобів для проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, одним з яких є газоаналізатор «Alcotest 6810», виробництва Drager Safety AG & Co. KGaA (Німеччина).

Навколо використання вказаного приладу точиться багато дискусій, оскільки технічний засіб Drager «Alcotest 6810» відсутній у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, які дозволені для застосування на території України. А свідоцтво про державну реєстрацію №7261/2007 щодо електродіагностичного приладу «Alcotest 6810» (згідно наказу МОЗ України від 10.02.2010 року №95) втратило чинність 10.02.2015 року.

При цьому, профільна Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння (затверджена Наказом Міністерства охорони здоров'я, МВС від 09.11.2015 р. №1452/735) встановлює, що поліцейський проводить огляд на стан сп'яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, дозволених до застосування МОЗ та Держспоживстандартом (п. 1 розділу ІІ Інструкції).

Однак, наведені протиріччя не є єдиним каменем спотикання при аналізі висновків медичного огляду на стан сп'яніння, отриманих за допомогою газоаналізатора «Alcotest 6810».

Так, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 р. №1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» встановлено міжповірочний інтервал вимірювачів вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається 1 рік.

Тобто, технічні засоби, що використовуються органами національної поліції для проведення огляду водіїв на стан алкогольного сп'яніння, проходять технічне обслуговування з інтервалом в 1 рік.

Проте, Інструкцією з експлуатації газоаналізатору «Alcotest 6810» визначено, що умовою правильної роботи приладу є суворе дотримання вимог, що наведені у розділі «Інтервали технічного обслуговування». А розділом «Інтервали технічного обслуговування» передбачено інтервали технічного обслуговування приладу – перевірка калібровки, яка має проводитися кожні шість місяців.

Профільна Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння (п.п. 3-4 Розділу ІІ) передбачає, що поліцейськими використовуються спеціальні технічні засоби, які мають, зокрема, сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки, а огляд на стан сп'яніння проводиться з дотриманням інструкції з експлуатації спеціального технічного засобу.

Крім того, нормами частини 2 статті 8 Закон Україну «Про метрологію та метрологічну діяльність» встановлено, що експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби.

З наведеного вбачається, що технічне обслуговування (перевірка калібровки) газоаналізатору «Alcotest 6810» має проводитись кожні шість місяців, згідно вимог інструкції з експлуатації даного технічного засобу, оскільки відповідне передбечено Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», який регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УСПЕШНО ЗАВЕРШЁННЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТИВНО ОБЖАЛОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ПОВТОРНО, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ
© 2016 - 2019 Адвокат Шумский Игорь Васильевич. Телефон: +38 099 964 81 78. E-mail: igorshumskiy2601@gmail.com.