Образцы процессуальных документов

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов (Позовна заява про зменшення розміру аліментів)

Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

 

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна 117 «А»

 

ПОЗИВАЧ ПО СПРАВІ:

Смірнов Андрій Юхимович, 02.02.1990 р.н.

Паспорт серія ББ 888888, виданий Микитинським РВ УМВС України в Тернопільській області 30.02.2006 року.

РНОКПП 88888888888

Зареєстрований за адресою:

69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійської збірної, буд. 777, кв. 7.

Телефон: +38 099 999 99 88

 

ВІДПОВІДАЧ ПО СПРАВІ:

Смірнова Катерина Іванівна, 01.01.1990 р.н.

Паспорт серія АА 777777, виданий Микитинським РВ УМВС України в Тернопільській області 30.01.2006 року.

РНОКПП 7777777777

Зареєстрована за адресою:

69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійської збірної, буд. 777, кв. 7.

Телефон: +38 099 999 99 99

 

Судовий збір сплачується відповідно до Закону України «Про судовий збір».

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зменшення розміру аліментів

Я та відповідач по справі маємо спільну доньку – Смірнова Вікторія Андріївна, 22.09.2012 р.н.

Рішенням Шевченківського районного суду Запорізької області від 12.11.2013 року з мене на користь відповідача були стягнуті аліменти на утримання доньки в розмірі 1/4 частина усіх видів мого доходу, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку починаючи стягнення з 10 вересня 2013 року і до досягнення дитиною повноліття.

Відповідно до ст. 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів суд враховує: 1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 3-1) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; 3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; 4) інші обставини, що мають істотне значення.

На той час, ухвалюючи таке рішення, суд керувався тим, що я працював, не мав на утриманні інших осіб, не страждав хронічними захворюваннями та мав можливість сплачувати аліменти на утримання дитини.

З часу ухвалення цього судового рішення змінилось багато речей та на теперішній час в мене є ще одна донька, а саме: Смірнова Софія Олександрівна, 31.01.2014 р.н., яка народилась від шлюбу з Смірновою Анжелою Сергіївною, 11.05.1988 р.н.

Згідно рішення Шевченківського районного суду Запорізької області від 12.02.2016 року з мене було стягнуто аліменти на утримання доньки - Смірнової Софії Олександрівни, 31.01.2014 р.н. в розмірі 600 гривень щомісячно до досягнення повноліття, а також додатові витрати на лікування доньки 600 гривень щомісячно, до повного одужання доньки.

В моєї другої доньки Софії є проблеми зі здоров’ям, та я щомісячно додатково надаю грошові кошти на її лікування.

На теперішній час, через важку економічну ситуацію в Україні, я не можу знайти постійної та нормально оплачуваної роботи, щоб повноцінно допомагати своїм дітям.

Через відсутність офіційного працевлаштування, відповідно до вимог чинного законодавства, мені щомісячно нараховується величезна заборгованість по аліментах на утримання доньки Ангеліни, однак, не зважаючи на те, що я все одно намагаюсь добровільно надавати допомогу обом своїм дітям.

Відповідно до норм Сімейного кодексу України, якщо аліменти стягуються у частині від доходу платника аліментів, то розмір стягнутих аліментів на одну дитину становить 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 частину заробітку (доходу) платника аліментів.

Я не заперечую, щоб суд при зменшенні розміру аліментів, привів розмір стягання аліментів відповідно до ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України, яка визначає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З урахуванням вищевикладеного та наявності в мене ще однієї доньки на користь якої стягуються аліменти, вважаю, за можливе просити суд зменшити розмір стягнутих з мене аліментів на утримання Смірнової Вікторії Андріївни, 22.09.2012 р.н. з 1/4 частина усіх моїх доходів до 1/6 частини усіх моїх доходів, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Позов подається до Шевченківського районного суду Запорізької області, відповідно до ч. 1 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України, за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем реєстрації відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов’язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 Цивільного процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Стаття 77 Цивільного кодексу України визначає, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Статті 79 та 80 Цивільного процесуального кодексу визначають достовірність та достатність доказів. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Частина 1, 5, 6 ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України визначає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ч. 3 ст. 83 Цивільного процесуального кодексу України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи.

Звертаю увагу суду, що відповідно до абз. 4 п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06.2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» подання доказів можливе на наступних стадіях цивільного процесу, тому суд не вправі через неподання доказів при пред'явленні позову залишати заяву без руху та повертати заявнику.

На виконання вимог ч. 5 ст. 95 та п. 8 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, після прохальної частини позову зазначені додатки із посилання на місцезнаходження їх оригіналів.

Відповідно до п. 9 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України позовна заява повинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи. На теперішній час мої судові витрати складає лише сплачений судовий збір, інших судових витрат передбачених ЦПК України не має.

Іншої можливості захистити свої права, окрім як у судовому поряду не вбачається можливим, саме це і спонукало мене звернутися до суду із цією позовною заявою. Повідомляю суду, що іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав мною не подавалось. На підтвердження цього надаю роздруківку з офіційного сайт «Судової влади України» з розділу «Стан розгляду справ» (Інтернет посилання https://court.gov.ua/fair/).

Керуючись ст. ст. 4, 10, 12, 13, 27, 42, 49, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 174, 177, 315 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 182, 192 Сімейного кодексу України, -

 

ПРОШУ СУД:

Зменшити розмір аліментів стягнутих з Смірнова Андрія Юхимовича, 02.02.1990 р.н. на підставі рішення Шевченківського районного суду Запорізької області від 12.11.2013 року, яким на користь Смірнової Катерина Іванівна, 01.01.1990 р.н. були стягнуті аліменти на утримання дитини Смірнова Вікторія Андріївна, 22.09.2012 р.н., з 1/4 частина усіх видів доходу Смірнова Андрія Юхимовича, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на 1/6 частину усіх видів доходу Смірнова Андрія Юхимовича, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку починаючи з дня подачі позову і до досягнення дитиною повноліття.

 

ДОДАТКИ (для суду та відповідача):

  1. Квитанція про сплату судового збору(оригінал надано до суду);
  2. Копія паспорту позивача (оригінал в наявності у позивача);
  3. Копія рішення Шевченківського районного суду Запорізької області від 12.11.2013 року (оригінал міститься в матеріалах цивільної справи № 2-9999/2013 в Шевченківському районному суді Запорізької області);
  4. Копія свідоцтва про народження дитини (оригінал в наявності у позивача);
  5. Копія рішення Шевченківського районного суду Запорізької області від 12.02.2016 року по цивільній справі № 222/3254/15-ц (оригінал міститься в матеріалах цивільної справи № 222/3254/15-ц;
  6. Роздруківка з офіційного сайту «Судової влади України» з розділу «Стан розгляду справ» (Інтернет посилання https://court.gov.ua/fair/) (оригінал в наявності у позивача).

 

«    »__________ 201_ року                                                                          А.Ю. Смірнов

 

Процес складання процесуальних документів має безліч тонкощів і нюансів. Недотримання хоча б однієї вимоги закону до форми позову, заяви або клопотання, може привести до негативних наслідків. Краще довірити складання необхідного Вам документу адвокату.

 

Услуги адвоката по ст. 130 КУпАП, семейным, гражданским, жилищным и ДТП спорам.

+38 099 964 81 78

Адвокат Запорожье, Адвокат Вольнянск, Адвокат Мелитополь, Адвокат Орехов, Адвокат Токмак, Адвокат Бердянск, Адвокат Пологи, Адвокат по расторжению брака, адвокат по алиментам, адвокат по разделу имущества, адвокат по выселению

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УСПЕШНО ЗАВЕРШЁННЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТИВНО ОБЖАЛОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ПОВТОРНО, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ
© 2016 - 2019 Адвокат Шумский Игорь Васильевич. Телефон: +38 099 964 81 78. E-mail: igorshumskiy2601@gmail.com.