Образцы процессуальных документов

Исковое заявление о признании лица таким, что утратило право пользования жилым помещением (Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням)

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі, зокрема, судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

 

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна 117 «А»

 

ПОЗИВАЧ ПО СПРАВІ:

Смірнова Катерина Іванівна, 01.01.1990 р.н.

Паспорт серія АА 777777, виданий Микитинським РВ УМВС України в Тернопільській області 30.01.2006 року.

РНОКПП 7777777777

Зареєстрована за адресою:

69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійської збірної, буд. 777, кв. 7.

Телефон: +38 099 999 99 99

 

ВІДПОВІДАЧ ПО СПРАВІ:

Смірнов Андрій Юхимович, 02.02.1990 р.н.

Паспорт серія ББ 888888, виданий Микитинським РВ УМВС України в Тернопільській області 30.02.2006 року.

РНОКПП 88888888888

Зареєстрований за адресою:

69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійської збірної, буд. 777, кв. 7.

Телефон: +38 099 999 99 88

 

ТРЕТЯ ОСОБА:

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської Ради

ЄДРПОУ 40302133

69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 84

Телефони: 228-02-29, 050-268-64-82

 

Судовий збір сплачується відповідно до Закону України «Про судовий збір».

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням

Мені на праві приватної власності належить квартира № 7 по вулиці Олімпійської збірної у будинку № 777 в м. Запоріжжі. Цю квартиру я успадкувала після смерті свого батька (копії відповідних документів надаю).

На теперішній час в моєму будинку також зареєстрований мій колишній чоловік - Смірнов Андрій Юхимович, яий не проживає та взагалі не з’являється за місцем своєї реєстрації з 2015 року. Зазначений факт підтверджується відповідним актом № 777 від 06.09.2018 р., складеним у присутності трьох сусідів, підписи яких підтверджені головою ОСББ "КВІТКА" (копія відповідного акту додається).

Наскільки мені відомо, восени 2016 року мій колишній чоловік виїхав на заробітки до Польщі, жодних зв’язків ми не підтримуємо. Ще перед виїздом, я просила його виписатися у добровільному порядку або надавати мені матеріальну допомогу у зв'язку із додатковими витратами (сплата комунальних послуг), які я несу через те, що він зареєстрована в моїй квартирі.

З урахуванням того, що відповідач зареєстрований у будинку, але не проживає та не надає грошової допомоги по сплаті комунальних послуг, я сплачую додаткові гроші за комунальні послуги, які нараховуються за кількістю зареєстрованих осіб (утримання будинку, вивіз сміття, сплата коштів за водопостачання тощо). Така ситуація триває вже тривалий час та об’єктивно порушує мої права. Я отримую маленьку заробітну плату (5000 грн.), якої ледь вистачає на життя, однак, на сьогоднішній день я не маю можливості оформити державну субсидію.

Іншого способу захистити мої порушені прав,а окрім як звернення до суду із цим позовом, немає.

Факт реєстрації відповідача, може бути підтверджено шляхом направлення судом відповідного запиту до органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 187 Цивільного процесуального кодексу України у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п’яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Окрім того, на підтвердження обставин викладених у позовній заяві мною подається до суду відповідне клопотання про витребування інформації з Державної прикордонної служби України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26) стосовно перетину державного кордону України, відповідачем по справі та допит свідка.

Права власника житлового будинку (квартири) визначені в ст. 383 Цивільного кодексу України та ст. 150 Житлового кодексу УРСР, які передбачають право власника використовувати житло для власного проживання, проживання членів сім’ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Згідно ст. 41 Конституції України, ч. 1 ст. 321 Цивільного кодексу України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 391 Цивільного кодексу України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до положення ст. 1 Протоколу №1 до «Конвенції про захист прав та основних свобод людини» кожна особа має право на повагу до своєї власності.

У відповідності до ч. 2 ст. 405 Цивільного кодексу України, член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю мін ним і власником житла або законом.

Спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини, пов'язані із зняттям з реєстрації місця проживання є Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Згідно ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснюється органом реєстрації.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі, зокрема, судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Відповідно до ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Звертаю увагу суду, що відповідно до абз. 4 п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06.2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» подання доказів можливе на наступних стадіях цивільного процесу, тому суд не вправі через неподання доказів при пред'явленні позову залишати заяву без руху та повертати заявнику.

Іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав на теперішній час стороною позивача не подавалось. На підтвердження цього надаю роздруківку з офіційного сайт «Судової влади України» з розділу «Стан розгляду справ» (Інтернет посилання https://court.gov.ua/fair/). На виконання вимог ч. 5 ст. 95 та п. 8 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, після прохальної частини позову зазначені додатки із посилання на місцезнаходження їх оригіналів.

Відповідно до п. 9 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України позовна заява повинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи. На теперішній час мої судові витрати складає лише сплачений судовий збір у розмірі 704,80 грн., інших судових витрат передбачених ЦПК України в мене не має.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 4, 10, 13, 27, 76-80, 175 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 319, 321, 383, 391, 405 Цивільного кодексу України, ст. ст. 7, 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», -

 

ПРОШУ СУД:

Визнати Смірнова Андрія Юхимовича, 02.02.1990 р.н., який зареєстрований за адресою: 69104, м. Запоріжжя, вул. Олімпійської збірної, буд. 777, кв. 7, таким що втратив право користування житловим приміщенням, а саме квартирою № 7 по вулиці Олімпійської збірної у будинку № 777 в м. Запоріжжі.

Стягнути з відповідача на користь позивача судовий збір сплачений при подані до суду позовної заяви.

 

ДОДАТКИ:

  1. Квитанція про сплату судового збору(оригінал надано до суду);
  2. Копія паспорту та РНОКПП позивача (оригінал в наявності у позивача);
  3. Копія довідки № 3278 від 10.09.2018 року (оригінал в наявності у позивача);
  4. Копія паспорту відповідача (оригінал в наявності у відповідача);
  5. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу (оригінал в наявності у позивача);
  6. Копія свідоцтва про право властності (оригінал в наявності у позивача);
  7. Копія акту від 06.09.2018 року (оригінал в наявності у позивача);
  8. Клопотання про витребування інформації та допит свідка (оригінал клопотання надано до суду);
  9. Роздруківка з офіційного сайт «Судової влади України» з розділу «Стан розгляду справ» (Інтернет посилання https://court.gov.ua/fair/) (оригінал в наявності у позивача).
  10. Копія позовної заяви із додатками для відповідача та третьої особи.

 

«    »__________ 201_ року                                                                          К.І. Смірнова

 

Процес складання процесуальних документів має безліч тонкощів і нюансів. Недотримання хоча б однієї вимоги закону до форми позову, заяви або клопотання, може привести до негативних наслідків. Краще довірити складання необхідного Вам документу адвокату.

 

Услуги адвоката по ст. 130 КУпАП, семейным, гражданским, жилищным и ДТП спорам.

+38 099 964 81 78

Адвокат Запорожье, Адвокат Вольнянск, Адвокат Мелитополь, Адвокат Орехов, Адвокат Токмак, Адвокат Бердянск, Адвокат Пологи, Адвокат по расторжению брака, адвокат по алиментам, адвокат по разделу имущества, адвокат по выселению

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УСПЕШНО ЗАВЕРШЁННЫХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТИВНО ОБЖАЛОВАННЫХ РЕШЕНИЙ В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ ПОВТОРНО, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВСЯЧИНА

Новости, полезные материалы и судебная практика

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Иски, заявления, ходатайства

ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ
© 2016 - 2019 Адвокат Шумский Игорь Васильевич. Телефон: +38 099 964 81 78. E-mail: igorshumskiy2601@gmail.com.